Mọi Thứ Cần Biết Về Email Marketing Trong 20 Phút

Mọi Thứ Cần Biết Về Email Marketing Trong 20 Phút

Tất cả những gì cơ bản về email marketing mà bạn cần biết trong 20 phút. Nội dung bao gồm:

– Email Marketing là gì?
– Các loại emails khác nhau và tiêu chí phân loại?
– Tại sao email lại vào spam? Và tại sao không?
– Các phương thức gửi email?
– Làm sao để tối ưu hóa chiến dịch email marketing?

Xem thêm trên blog: http://conversion.vn/email-marketing-20-phut-video/

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Marketing Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Video Marketing

Advertise Here

Pay Per Click

Video Marketing

Advertise Here